ÅNDSSTRÆK er et projekt omkring de positive udviklingsmuligheder, der er for udviklingshæmmede, ved at arbejde med kunst.

I Danmark findes et lille udvalg af kunstskoler for voksne udviklingshæmmede som arbejder ambitiøst med kunsten. På de skoler fungerer kunsten som en fælles interesse mellem kunstneren og underviseren, det fælles 3. Her kan de mødes som ligeværdie mennesker, hvor diagnosen ikke er relevante.

Som udviklingshæmmede, hvor man oftest defineres udfra hvad man ikke kan, får de her plads og opbakning til at arbejde og udvikle sig som kunstnere. Hvad der før blev betragtet som fejl,  kan endda blive styrker i det kunstneriske udtryk. Fokus er på det de er gode til, nemlig deres fantasiten, gåpåmod og den intuitive tilgang til livet. De udviklingshæmmede får sig et sprog gennem kunsten. De lærer om dem selv som individer og de får en anerkendelse som styrker troen på dem selv. De bliver til kunstnere fremfor udviklingshæmmede og begynder at se sig selv i et andet lys. Se dem selv som noget værd.

For at skabe opmærksomhed på de positive udviklingsmuligheder, der er for udviklingshæmmede, ved at arbejde med kunsten, har Åndsstærk indgået et samarbejde med Kulturmødet Mors om at afholde en interaktiv kunstudstilling som både viser kunsten samtidig med at den oplyser om det kunstneriske arbejdes positive resultater. Kunstudstillingen vil finde sted under dette års Kulturmøde fra d. 22 - 24. august 2019. Jeg invitere alle til at deltage og få en positiv oplevelse af kunstens mange muligheder. 

Åndsstræk er udviklet i samarbejde med Kunstskolen Snurretoppen, en kunstskolen for voksne udviklingshæmmede, i Horsens. En kunstskole som har stor succes i arbejdet med kunsten. Skolens kunstnere har blandt andet udstillet værker i Berlin, København, Amsterdam og senest i Paris.

Er du interesseret i mere information så kontakt mig endelig på joanglintborgvissing@gmail.com eller følge projektet på www.facebook.com/åndsstærk og instragram @åndsstærk