Bare udviklingshæmmede eller en anerkendt gruppe kunstnere med nerve og kvalitet? Stimulering eller en identitetsskabende proces? Kunsten er mere end en fryd for øjet. Den skaber mennesker.  

I Horsens arbejder en professionel kunstskole for voksne udviklingshæmmede på 15. år med at udforske kunstens udviklingsmuligheder. Her bruges kunsten som værktøj til at fremme livskvalitet blandt de udviklingshæmmede. I stedet for at høre under den almindelige betegnelse, får de udviklings- hæmmede i stedet en selvtillid og en identitet som kunstner der gør dem umulig at overse. 

Åndsstærk er mit afgangsprojekt ved Designskolen Kolding. Det er et projekt skabt i samarbejde med Kunstskolen Snurretoppen, en professionel kunstskolen i Horsens for voksne udviklingshæmmede. Det er et projekt som belyser og oplyser om de positive effekter kreativitet og kreativ tænkning i det socialpædagogiske system, kan have for sine borgere.

For ved at arbejde kreativt, i dette tilfælde med kunsten, opbygger de udviklingshæmmede en selvtillid og en selvstændighed som gør dem til mere inkluderede borgere i lokalsamfundet. På Kunstskolen Snurretoppen møder de udviklingshæmmede støtte og opbakning til at arbejde med deres interesser og drømme. Fokus er på deres evner og styrker og ikke på deres diagnose. For med en diagnose som udviklingshæmmede, er man van til at blive defineret ud fra hvad man ikke kan, men her er et frirum hvor fokus i stedet er på hvad man kan og hvad man er god til. Det booster deres selvopfattelse og de begynder at se sig selv i et andet lys. De er ikke en passiv gruppe mennesker. De har en stemme og en mening og en fortælling som fortjener at blive hørt.

Der findes ca 10 kunstskoler i Danmark hvor udviklingshæmmede arbejder ambitiøst med kunsten og de muligheder den giver for deres selvudvikling. Det er virkelig ikke særlig mange og der er derfor brug for at blive skabt mere opmærksomhed omkring kreativitetens positive indvirkning på de udviklingshæmmede. Jeg har derfor indgået i et samarbejde med Kulturmødet Mors om at vise mit afgangsprojekt til årets kulturmøde. Jeg vil vise at kunsten ikke blot er stimulering. Det er en identitetsskabende proces som udvikler selvstændige mennesker, anerkendte kunstnere og fantastiske værker.