AHVA - Projektet om misforståelser

//2016

Som afslutning på mit bachelor i kommunikationsdesign fik jeg mulighed for at arbejde 10 uger med mit eget projekt. Altså et projekt hvor jeg er styrmand fra start til slut. Jeg valgte at arbejde med indvandreproblematikken og hele den her 'os og dem'-metalitet som desværre er højaktuel. Jeg indgik et samarbejde med Daghøjskolen for Indvandrerkvinder og fik derigennem et dybtegående indblik i integrationen i Danmark - positivt og negativt.

En af de vigtigst problemstillinger som jeg fandt frem til var at, sådan noget som uskrevne regler. De der danske normer, vaner og rutiner er virkeligt svært for indvandrer at lære, fordi det er virkelig svært for danskere at sætte ord på dem. De uskrevne regler er så indgroet del af vores kultur, at vi faktisk har svært ved selv at spotte dem. Sådan er det bare her i Danmark.

Gennem min research stødte jeg på en masse historier, hvor de her kulturelle forskelle har udspillet sig. Historier hvor udlændinge er blevet mødt med undren og forbavselse af danskere fordi en regel, en 'vi plejer' er blevet overtrådt. Historier som, hvis med det rigtige mindset, kan betragtes som ret komiske. De synliggøre på en måde vores kultur, og hjælper faktisk med at stille det simple spørgsmål hvorfor. For hvorfor stiller vi egentlig ikke spørgsmålstegn ved vores uskrevne regler? Hvorfor skal vi altid gøre som vi plejer? Ville det ikke være bedre hvis vi ved hjælp af de fremmedes anderledes tankegang, skubbede til vores egen? Hvorfor bruger vi ikke deres spørgsmålstegn som en mulighed for at reevaluere den givne situation. 

Min vision var at få beskueren til at tage stilling til sin egen kultur gennem mødet med en anden kultur. Skabe en boomerang effekt, hvis man kan kalde det det. Jeg ville gerne prikke til vores kernekultur. Vores grundværdier, normer, vaner og især de uskrevne regler. Jeg ville gerne udfordre vores måde at tænke på. Og jeg ville vise udlændinge som en innovativ ressource som skal være med til at skubbe Danmark fremad. Og jeg ville først og fremmest nedbryde ’os og dem’ – mentaliteten ved at ændre synet på udlændinge.

Det færdige projekt endte ud med en lærebog til brug på de danske sprogskoler, en plakatkampagne i byrummet og et netværk på de sociale medier. Alt sammen til at forbedre sammenhørigheden alle danskere imellem.